Tibetaanse Massage

Tibetaanse massagevormen zijn onderdeel van de Tibetaanse geneeskunst. Binnen deze geneeswijze worden lichaam en geest als een absolute eenheid beschouwd. Er vindt een constante uitwisseling plaats tussen fijnstoffelijke energie (geest) en grofstoffelijke energie (lichaam).

Bij deze geneeswijze gaat het altijd om het herstellen van de balans en harmonie binnen het systeem (=homeostase). Massage is heilzaam voor lichaam en geest. 

Tibetaanse massages zijn geen erotische massages en ook geen tantrische massages. Zoals bedoeld in de Neo-Tantrische werkvormen, die in het westen opkwamen begin en halverwege de twintigste eeuw. In de klassieke Tantraleer is er geen sprake van massagevormen als zodanig.

KUM-NYE massage

KUM-NYE massage is een eeuwenoude Oosterse kunst. Een massagevorm waarin lichaam, geest en ziel liefdevol en compassievol worden aangeraakt.
In deze massage wordt er zowel met het fysieke lichaam als ook met het energielichaam gewerkt. Dit alles heeft een diepgaand, transformatief, helend effect op ons lichaam en onze geest. Daarnaast brengt deze massage een diepe vorm van ontspanning teweeg die dagenlang kan aanhouden. Hierdoor kan men beter concentreren, relaxter werken, heeft men overdag meer energie en kan men dieper slapen. Ook kan deze massagevorm bijdragen aan natuurlijke pijnreductie door de toevloed van onder andere het hormoon oxytocine, naast de gebruikelijke dopamine en endorfines.
De massage ervaring bestaat uit een stevige, dieptemassage, afgewisseld met een zachte en vloeiende energetische massage, vergezeld van het activeren van diverse energiebanen (o.a. meridianen) en drukpunten. In een KUM-NYE sessie werken we tevens met het activeren van de vitale levensenergie, ook wel Prana of Chi genoemd. Dit zorgt voor directe geaardheid, verscherpte waarneming van al onze zintuigen en een heldere focus in ons bewustzijn. Als de Prana weer gaat stromen door ons fysieke lichaam voelen we ons heel en compleet. We kunnen hierdoor onze emoties laten stromen en opschonen, onze pijn en stress verminderen.
De duur van deze massage is minimaal een uur. Tijdens de massage wordt er uitsluitend gewerkt met zuivere, esoterische olie. (Meestal sterk geurend). Indien gewenst kan er met neutrale olie worden gewerkt.
Voorafgaand aan de massage is er een kort gesprek, daarop volgend een bezinningsmoment of meditatiemoment. Een klein (mantra)ritueel welk de massagesessie inluidt. Aan het einde van de sessie indien gewenst een kort gesprek en een thee sessie met natuurlijke Oosterse thee en een gezonde versnapering.

Prana Flow massage

Het is deze massagestructuur die Tibetaanse tantra massage is gaan heten en binnen deze massagestructuur draait alles om Prana (= vitale levensenergie). Door de Prana te activeren herstelt de energetische onbalans. Onbalans van een mens wordt voor een groot deel bepaald door conditioneringen, trauma’s en blokkades in het fysieke, energetische en emotionele lichaam. Het Boeddhisme spreekt bij onbalans over de drie vergiften: onwetendheid, aversie en begeerte.

De Tibetaanse Tantra Flow massage is gericht op het brengen van harmonie en balans via het energetisch en fysieke lichaam. Door middel van het activeren van Prana met als direct gevolg dat energiebanen, chakra’s en meridianen in balans geraken, waardoor deze vrij kunnen worden gemaakt van kalapas (blokkades). Lichaam en geest komen zodoende meer in harmonie waardoor je gezonder, krachtiger en stralender wordt.

De duur van deze massage is minimaal een uur. Tijdens de massage wordt er uitsluitend gewerkt met zuivere, esoterische olie. (Meestal sterk geurend). Indien gewenst kan er met neutrale olie worden gewerkt. 

Voorafgaand aan de massage is er een kort gesprek, daarop volgend een bezinningsmoment of meditatiemoment. Een klein (mantra)ritueel welk de massagesessie inluidt. Aan het einde van de sessie indien gewenst een kort gesprek en een thee sessie met natuurlijke Oosterse thee en een gezonde versnapering. 

Sweda Massage 

Terwijl de herkomst van tantra en de ayurveda ligt in de inheemse spiritualiteit van de oorspronkelijke bevolking van India, ligt de herkomst van Sweda in de inheemse spiritualiteit van de bevolking in het Himalaya Kushgebergte. Hier zou Bönleraar Shenrab in de 5e eeuw v. Chr. de oorspronkelijke Sweda hebben geïntroduceerd in west-Tibet.

De hedendaagse Sweda therapie heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt. Er zijn duidelijke invloeden te herkennen vanuit de tantra, de ayurveda, qigong, qing-bai. Hierdoor is de Sweda veel meer een lichaamsgerichte therapeutische benadering geworden.

Daarnaast wordt bij de Sweda ook aandacht besteed aan voedingsleer, acupunctuur, reflexologie en natuurgeneeswijzen. Toch komt de grootste invloed vanuit het boeddhisme zoals dit in Tibet wordt uitgedragen. 

De duur van deze massage is minimaal een anderhalf uur. Tijdens de massage wordt er uitsluitend gewerkt met zuivere, esoterische olie. (Meestal sterk geurend). Indien gewenst kan er met neutrale olie worden gewerkt. 

Voorafgaand aan de massage is er een kort gesprek, daarop volgend een bezinningsmoment of meditatiemoment. Een klein (mantra)ritueel welk de massagesessie inluidt. Aan het einde van de sessie indien gewenst een kort gesprek en een thee sessie met natuurlijke Oosterse thee en een gezonde versnapering. 

Een Kashmirische massage

Een Kashmirische massage is een vloeibare dans van liefdevolle, aandachtige aanraking die ontstaat vanuit de ademhaling. In deze massage dans smelten de lichamen en ademhaling samen tot één harmonieus bewegend lichaam. Kenmerkend voor deze sessie is de diepe verbondenheid en de zachtheid waarmee de behandeling wordt gegeven.

Een Kashmirische massage begint met een korte meditatie. Daarna word je uitgenodigd om in een koesterende omhelzing op de schoot van de gever plaats te nemen. In die omarming mag je je laten dragen, wiegen en mee laten nemen in de beweging, in de ontspanning, in de overgave. Ruimte gevend aan hetgeen in jou (aan)geraakt en gezien wil worden. Of het nu gaat over vreugde, genot, verdriet, weerstand of pijn.

Een Kashmirische massage nodigt je uit om helemaal in het hier en nu aanwezig te zijn en alles te ervaren wat er door de liefdevolle aanraking ervaren wil worden. Juist door deze gevoelens helemaal toe te laten, alles er zonder oordeel te laten zijn, kun je gaan ervaren dat ze als ‘golven in de zee’ aan je voorbij trekken. Door zo helemaal in het moment aanwezig te zijn, en je over te geven aan de essentie van een Kashmirische massage, kun je een groot gevoel van bevrijding en ruimte in jezelf gaan ervaren. Op een unieke wijze word jij je Heelheid gewaar.

De behandeling maakt je gevoeliger, en helpt de vrije stroom van jouw vitale levensenergie te openen en te richten. De massage vindt plaats op een matras op de grond.

Voor mensen met ervaring in deze massagevorm wordt er ook met meer complexe asana’s (lichaamshoudingen) gewerkt om het lichaam optimaal te openen. In Tibet ook wel bekend onder naam Sky Dancing.

Voor de duidelijkheid

Tibetaanse Massage is GEEN erotische massage en ook geen verkapte vorm daarvan.

Tantra beoogt uiteindelijk dat je steeds vrijer wordt, los van allerlei beklemmende denkconstructies, verlangens, aversie of seksuele issues die jou in onbalans brengen. Door tantra te ervaren beweeg jij je van overleven naar voluit leven in het NU.

Tibetaanse tantra berust op inzicht, ervaring en wijsheid. In het Sanskriet heet dit Prajñã en in het Pali Pañña. Deze Pañña komt voort uit kennis, ervaring en intuïtie en dit zijn de drie grote leermomenten voor ieder mens. Dit ervaringsproces is niets anders dan een spiritueel leerproces van zelfinzicht. Dit proces is zelfs lijfelijk voelbaar en dit gevoel is de energie die Pañña voortbrengt, deze wordt Prana genoemd.

Ervaar je Prana dan zit je in Pañña. Dit kunnen slechts momentopnames zijn en dit kan ook een langdurige gewaarwording zijn. Je bent dan (tijdelijk) in een verlichte staat van Zijn. Dit gevoel ontstaat ook vaker tijdens een (tantra) massage.