Tantra

In onze moderne westerse maatschappij bestaan er vele misverstanden over wat tantra is en inhoudt. Zelfs tantra professionals kunnen hierover lastig overeenkomst bereiken.

Tantra is één van de oudste esoterische leerstellingen ter wereld. Zo’n 6000 jaar oud, althans zo vermelden de oudste Vedische bronnen in India die naar de Tantra verwijzen.

Het Sanskriet woord Tantra kent vele betekenissen, afhankelijk van de gegeven context. Wel zo’n honderd vertalingen in totaal (Lysebeth, 1991, p. 15). De mooiste vertaling vind ik zelf: Het lichaam als goddelijk vehikel (voertuig).

Lichaam en geest zijn één in de Tantra en vormen samen een micro kosmos welke in een constante en harmonieuze relatie staat tot de macro kosmos!

Zo binnen zo buiten onderwijst de Tantra. Dus alles wat wij als buiten ons ervaren is ook een inherent onderdeel van onszelf, wij ZIJN het zelf. Hier raakt de Tantraleer het inzicht van de moderne Kwantum fysica.

Er zijn vele vormen en stijlen van Tantra te onderscheiden in verschillende culturen en (historische) contexten. Het is beslist niet eenvoudig om Tantra te duiden en te categoriseren op een manier die de Tantra recht doet. Tantra is veelomvattend, als niet allesomvattend.

Tantra in de Indiase Veda leer wordt gezien als het ultieme en snelste pad naar verlichting van lichaam en geest (= ultieme bevrijding van alle aardse concepten, beperkende overtuigingen en illusies). In de Veda leer gaan wetenschap en religie nog hand in hand.

Oorspronkelijke Tantra

Als eerste onderscheiden we de Oorspronkelijke Tantra of root tantra. Dit is de oudste vorm van Tantra zoals in de Veda geschriften gepresenteerd (eerste schriftelijke bronnen omstreeks het jaar 500 na Chr.). Het Sanskriet verwijst naar gebruiken en rituelen zo’n 6000 jaar geleden in Zuid India.

Klassieke Tantra

Vervolgens onderscheiden we de Klassieke Tantra. Deze tantrische vorm is ontstaan zo’n 1500 jaar geleden in Noord India, Pakistan en Nepal. Het volk dat hiermee speciaal in verband wordt gebracht zijn de Aryans.

Binnen de klassieke tantra zijn er ook talloze stromingen en stijlen waaronder de Savaïstische Tantra, de Kashmirische Tantra, de Kaula Tantra, de Kundalini Tantra en Tantra Yoga.